BELGISCHE PUNTENTELLING COMPETITIE

Op de A.L.V. van 15 mei 2023 is het voorstel van Poortdijk-Rappèl om in de gewone competitie de Belgische puntentelling te gebruiken met overgrote meerderheid van stemmen aangenomen.

De Belgische puntentelling wordt al vele seizoenen toegepast in de bekercompetitie. Voor de meeste WBB leden is het dus een bekend systeem. Zie artikel 24.5 en 37 van het wedstrijdreglement.
Voor de volledigheid: het werkt als volgt:

 • Voor elke volle 10% van het te behalen aantal caramboles ontvang je 1 punt.
 • De berekening is:
  [behaalde caramboles] gedeeld door [te behalen caramboles] maal 10
  naar beneden afgerond op een heel getal.
  Voorbeeld: Bob moet er 55 maken. Hij maakt er 47.
  Dus 47 / 55 = 0,854545 x 10 = 8,54545 naar beneden afgerond: 8 punten
 • Degene die uit is krijg 10 punten.
 • De winnaar krijgt 2 bonuspunten, dus in totaal 12 punten
 • Bij remise worden de bonuspunten gedeeld, ieder dus 11 punten

De lay-out van het uitslagformulier blijft hetzelfde. Dat betekent dat het gedeelte voor het “extra punt” genegeerd kan worden, want de Belgische puntentelling kent geen “extra punt”.

Geplaatst in Geen categorie.