TABEL BELGISCHE PUNTEN

Voor degenen die dat handig vinden hebben we een tabel gemaakt waarmee de Belgische punten kunnen worden opgezocht. De tabel kan op twee A4-tjes (dubbelzijdig) worden afgedrukt.

Klik hier voor de tabel

Met behulp van een rekenmachine (of app) kunt u de Belgische punten als volgt berekenen.

De winnaar krijgt 12 punten.
Bij remise krijgen beide spelers 11 punten.
Voor de verliezer is de berekening als volgt:
[behaalde caramboles] gedeeld door [te behalen caramboles] maal 10
Dan naar beneden afronden op een heel getal (alle cijfers achter de komma vervallen).
Voorbeeld: Bob moet er 55 maken. Hij maakt er 47.
Dus 47 / 55 = 0,854545 x 10 = 8,54545 naar beneden afgerond: 8 punten

Bij de Belgische puntentelling is er geen “extra punt”.