FRANS OOSTERLAKEN OVERLEDEN

Op woensdag 19 oktober is Frans Oosterlaken (De Dijketelg) op 66 jarige leeftijd overleden. Wij verliezen in Frans een aimabel mens die altijd positief in het leven stond. Zelfs toen duidelijk werd dat door een nare ziekte zijn leven binnen afzienbare tijd zou eindigen.
Frans heeft de WBB en haar leden altijd een warm hart toegedragen. Hij leverde veel positief kritische bijdragen aan de jaarvergaderingen en heeft ook meerdere keren in de kascontrolecommissie zitting genomen.
We zullen onze biljartvriend missen.
Er is gelegenheid tot condoleren op woensdag 26 oktober van 19:00 tot 20:30 uur bij De Dijketelg, Papekopperstraatweg 2, 3464 HL Papekop.

Geplaatst in Geen categorie.