Lockdown en stopzetting competitie

UPDATE:
In plaats van de periode 18 april 2022 t/m 5 mei 2022 zijn de wedstrijden verplaatst naar:
25 april 2022 t/m 12 mei 2022. Dit heeft te maken met Tweede Paasdag (18 april 2022).


Allen,
Zoals u allen wel zult hebben begrepen is het vanaf vandaag onmogelijk om de competitie voort te zetten.
Door de Lockdown moeten alle horeca gelegenheden hun deuren om 20:00 uur gesloten hebben gedurende tenminste drie weken.
Pas op vrijdag 3 december wordt bekend hoe het daarna verder gaat.
Het bestuur van de WBB is gistermiddag bijeen geweest om e.e.a. te bespreken.
Wij hebben moeten besluiten alle wedstrijden die gedurende deze weken op de planning stonden te  “cancelen”.
Vooruitlopende op hoe de zaken nu verder gaan gaat onze wedstrijdsecretaris, in overleg met Biljartpoint, de wedstrijden verplaatsen naar het tijdvak direct aansluitend aan de huidige competitie.
Dat wil zeggen dat de wedstrijden uit het tijdvak  maandag 15-11-2021 tot en met donderdag 02-12-2021 worden verplaatst naar het tijdvak maandag 18 april 2022 tot en met donderdag 05 mei 2022.
Omdat we anders geconfronteerd worden met allemaal mails dat wedstrijduitslagen nog niet zijn ingevuld gaat deze verplaatsing zo snel mogelijk plaatsvinden.

Laten we in de tussentijd er met zijn allen voor zorgen dat COVID 19 de kans niet krijgt ons leven totaal over te nemen. Houd u dus aan de voorschriften van de Rijksoverheid.
(https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19).

Voor de bekercompetitie die vanaf 13 december weer op de agenda staat hoeven we op dit moment nog niets te regelen maar als de Lockdown wordt verlengd moeten we ook daar iets mee.
Ideeën (zoals bijvoorbeeld spelen op zaterdag of zondag overdag (als lokatiehouders daaraan kunnen en willen meewerken) zijn uiterst welkom.

Wij wensen u allen (spelers, bestuurders en lokatiehouders) weer sterkte om door deze periode heen te komen.
Namens het bestuur van de WBB,

NB: mochten er vragen zijn m.b.t. het competitieverloop en/of de bekercompetitie dan kunt u zich (bij voorkeur via de mail (ws@wbbo.nl)) bij ondergetekende melden.

Namens het bestuur van de WBB,

Harjan Hooijen
Wedstrijdsecretaris WBB
06-34280943
ws@wbbo.nl

Geplaatst in Competitienieuws, Geen categorie, Nieuws, WBB-nieuws.