Mededelingen 2021-2022

TEAM BILJART ‘R21 01 TERUGGETROKKEN UIT DE COMPETITIE

Team Biljart R’21 01 (poule libre drietallen C3-1) heeft zich teruggetrokken uit de competitie. Er zijn te weinig spelers beschikbaar en dat kan niet worden opgevangen door invallers of dubbelen. Alle resterende wedstrijden van dit team worden uit Biljartpoint verwijderd.

28-2-2022 NIEUWE NAAM SPEELLOCATIE BILJART R21

Sinds 1 januari 2022 is de naam van de speellocatie van Biljart R21 gewijzigd in Baxxies Tenniscafé.

26-2-2022 DUBBELEN BLIJFT LASTIG

Bij een incompleet team moet de speler met het laagste moyenne dubbelen.

In de partij tegen de één-na-laagste tegenstander moet er 10% extra caramboles gemaakt worden, naar boven afgerond. Indien dat minder is dan het minimum, dan moet natuurlijk het minimum gemaakt worden.

In de partij tegen de laagste tegenstander worden de normale caramboles gespeeld (of het minimum).

Voorbeelden voor vier- en drietallen teams:

25-2-2022 WIJZIGING THUISDAG B2 DRIEBANDEN POULE 2

Team Rooie Reigers 02 speelt (op de nieuwe lokatie Bunders Horeca Vianen) de thuiswedstrijden op de dinsdag ipv de woensdag. De data op Biljartpoint worden binnenkort aangepast, maar het kan nu vast in de agenda gezet worden.

12-2-2022 HERSTART COMPETITIE 21 FEBRUARI

De informatie over de plannen van de regering om te gaan versoepelen laten weinig twijfel. De belangrijkste versoepeling v.w.b. de biljartsport is dat de sluitingstijd van de horeca wordt opgeschoven naar 01:00 uur.

Dat betekent dat er VANAF 21 FEBRUARI WEER COMPETITIE gespeeld kan worden, INDIEN deze plannen op dinsdag 15 februari in de persconferentie bekend worden gemaakt.

Hoe gaan we dat doen?

Het wedstrijdprogramma is vast aangepast en staat op Biljartpoint:

  • De week van 21 februari was vrijgehouden voor de inmiddels afgelaste bekercompetitie. Daarom is die week gevuld met wedstrijden van de week van 7 februari.
  • De week van 28 februari was vrij gehouden i.v.m. de carnaval. Die week vullen we met de wedstrijden van de week van 14 februari.*
  • Ronde 8, 9 en 10 zijn in december al verplaatst naar het eind van de competitie (per poule verschillend).
  • Het programma vanaf maandag 7 maart is ongewijzigd.

*) Teams die vanwege carnavalsactiviteiten niet kunnen biljarten op hun locatie worden verzocht contact op te nemen met hun tegenstander om de wedstrijd te verplaatsen.

Vanwege het “scheve” programma zullen er dit seizoen waarschijnlijk geen kampioenen worden uitgeroepen. Misschien kunnen we individuele prestaties (kortste partij, hoogste serie% e.d.) in de poules met een prijs waarderen. Ideeën zijn welkom.

Omdat er in alle poules tenminste 15 wedstrijden (=75% van het programma) worden gespeeld zullen de resultaten van dit seizoen meetellen voor de moyennes van volgend seizoen.

Het belangrijkste is dat er weer gebiljart kan worden.

Wij wensen daarom iedereen de komende tijd veel biljartplezier toe!


15-12-2021 NIEUWE CORONAMAATREGELEN T/M 14 JANUARI

Door de nieuwe maatregelen ligt de competitie stil t/m 14 januari. We zullen ons beraden op de manier waarop de competitie kan worden voortgezet zodra dat weer mogelijk is. Ideeën zijn welkom.

Ook de geplande halfjaarvergadering op vrijdag 7 januari kan niet doorgaan. Zodra er meer duidelijkheid is zullen we een nieuwe datum inplannen.

1-12-2012 AVOND LOCKDOWN

Als gevolg van de recente Corona maatregelen, in het bijzonder de avond lockdown, kan ronde 1 van de bekercompetitie niet gespeeld worden.
In het competitieschema is geen ruimte om de rondes 2 en 3 te verschuiven. Daarom zijn wij helaas weer genoodzaakt de bekercompetitie te laten vervallen.

Ook de competitie wedstrijden die gepland staan in het tijdvak maandag 6 december t/m donderdag 9 december kunnen niet gespeeld worden. Er is geen ruimte meer om deze wedstrijden ook naar het eind van de competitie te verplaatsen (zoals de wedstrijden van ronde 8, 9 en 10). Er zit niets anders op dan ook deze wedstrijden te laten vervallen.

Voor de 3 uitgestelde wedstrijden* die verplaatst waren naar december moet een uitzondering gemaakt worden: in elke poule moeten de teams natuurlijk evenveel wedstrijden spelen. Daarom zullen we proberen om deze wedstrijden op een ander moment alsnog te laten spelen.

*) De Biezen 02 – t Scheepje 04. Acquit 03 – Biljart R21 02 en Biljart R21 04 – De Plaats 04


13-11-2021 LOCKDOWN EN STOPZETTING COMPETITIE

UPDATE:
In plaats van de periode 18 april 2022 t/m 5 mei 2022 zijn de wedstrijden verplaatst naar:
25 april 2022 t/m 12 mei 2022. Dit heeft te maken met Tweede Paasdag (18 april 2022).

Allen,
Zoals u allen wel zult hebben begrepen is het vanaf vandaag onmogelijk om de competitie voort te zetten.
Door de Lockdown moeten alle horeca gelegenheden hun deuren om 20:00 uur gesloten hebben gedurende tenminste drie weken.
Pas op vrijdag 3 december wordt bekend hoe het daarna verder gaat.
Het bestuur van de WBB is gistermiddag bijeen geweest om e.e.a. te bespreken.
Wij hebben moeten besluiten alle wedstrijden die gedurende deze weken op de planning stonden te  “cancelen”.
Vooruitlopende op hoe de zaken nu verder gaan gaat onze wedstrijdsecretaris, in overleg met Biljartpoint, de wedstrijden verplaatsen naar het tijdvak direct aansluitend aan de huidige competitie.
Dat wil zeggen dat de wedstrijden uit het tijdvak  maandag 15-11-2021 tot en met donderdag 02-12-2021 worden verplaatst naar het tijdvak maandag 18 april 2022 tot en met donderdag 05 mei 2022.
Omdat we anders geconfronteerd worden met allemaal mails dat wedstrijduitslagen nog niet zijn ingevuld gaat deze verplaatsing zo snel mogelijk plaatsvinden.

Laten we in de tussentijd er met zijn allen voor zorgen dat COVID 19 de kans niet krijgt ons leven totaal over te nemen. Houd u dus aan de voorschriften van de Rijksoverheid.
(https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19).

Voor de bekercompetitie die vanaf 13 december weer op de agenda staat hoeven we op dit moment nog niets te regelen maar als de Lockdown wordt verlengd moeten we ook daar iets mee.
Ideeën (zoals bijvoorbeeld spelen op zaterdag of zondag overdag (als lokatiehouders daaraan kunnen en willen meewerken) zijn uiterst welkom.

Wij wensen u allen (spelers, bestuurders en lokatiehouders) weer sterkte om door deze periode heen te komen.
Namens het bestuur van de WBB,

NB: mochten er vragen zijn m.b.t. het competitieverloop en/of de bekercompetitie dan kunt u zich (bij voorkeur via de mail (ws@wbbo.nl)) bij ondergetekende melden.

Namens het bestuur van de WBB,

Harjan Hooijen
Wedstrijdsecretaris WBB
06-34280943
ws@wbbo.nl


31-10-2021 TERUGTREKKING TEAM DE ROOIE REIGERS 01 (C1)
Door gezondheidsproblemen van een speler kan het hoofdklasse team De Rooie Reigers 01 voorlopig niet spelen. Zij hebben daarom moeten besluiten om zich uit de competitie terug te trekken. Hopelijk kunnen ze volgend seizoen de draad weer oppakken.
De reeds gespeelde wedstrijden worden uit de stand verwijderd.
Team BV Nieuwegein 01 krijgt voor de 1e beker ronde een bye.
Een en ander is aangepast op Biljartpoint.


6-10-2021 OPNIEUW: OPFRISSER DUBBELEN
De tekst van 23-9 is aangepast omdat er een rekenfout in het voorbeeld stond. Ook de tekst over het minimum was onduidelijk.

Hoe zat het ook alweer? Bij een incompleet team moet de laatste (laagste) speler twee partijen spelen. De ene partij als één na laatste speler en de andere partij als laatste speler.

In de partij als één na laatste speler moet er 10% (naar boven afgerond) extra caramboles gemaakt worden. Als dat lager is dan het minimum moet het minimum gespeeld worden

In de partij als laatste speler worden de normale caramboles gespeeld (of het minimum).

Voorbeelden voor vier- en drietallen teams:


18-9-2021 NIEUWE WEBPAGINA ‘MUTATIES
Op de website staat onder het menu ONZE COMPETITIE(S) een nieuwe onderdeel MUTATIES. Daar publiceren we de wijzigingen in de competitie, zoals nieuwe leden, moyenne-aanpassingen, dispensatie etc. Voorheen stond dit in de nieuwsbrieven. Elke keer als er mutaties worden toegevoegd met we dat op de nieuwspagina en sturen we een mail aan de secretarissen.
Op dit moment staan er enkele mutaties betreffende correcties op de infobladen, spelers en dispensaties.


8-9-2021 INFOBLADEN COMPETITIE PER POULE
Voor het seizoen 2021-2022 is afgesproken dat er geen boekje wordt gedrukt. Als alternatief hebben we voor elke poule een ‘infoblad’ gemaakt. Elk infoblad bestaat 2 A4-tjes waarop in compacte vorm alle relevante gegevens van een poule staan, zoals het spelersoverzicht en het programma, maar ook de contactinformatie van de teamleiders, de secretarissen en de locaties.
Omdat we persoonlijke gegevens niet openbaar willen maken staan de infobladen op de secretarissen pagina (achter een wachtwoord).
Vraag aan de secretaris van uw vereniging of hij/zij het betreffende blad wil downloaden en uitprinten. (Dubbelzijdig is het handigste want dan hebt u 1 vel papier waar vrijwel alles op staat).
LET OP: de infobladen worden niet geactualiseerd. Als er mutaties zijn zult u die zelf op het blad moeten bijwerken (net als met een boekje).

8-9-2021 JAC VAN BOMMEL BENOEMD TOT LID VAN VERDIENSTE
Op de ALV van 28 juni heeft Jac van Bommel de eretitel Lid van Verdienste gekregen. Na 50 jaar lang bestuursfuncties te hebben bekleed in sportverenigingen, waarvan de laatste 17 jaar bij biljartverenigingen De Pommerance en PADOC, zet hij er een punt achter.
Er komt daarmee ook een einde aan de ondersteuning die Jac vele jaren op vrijwillige basis heeft geboden bij het samenstellen van de competitie en het programmaboekje. Ook verrichtte hij veel werk voor de jubileumtoernooien en had hij veel positieve inbreng bij de bondsvergaderingen.
De benoeming werd met een flink applaus bekrachtigd.
(zie ook het bericht met foto op de website)

8-9-2021 VOORSTEL RESTITUTIE 2020-2021 EN CONTRIBUTIEVERLAGING AANGENOMEN
Op de ALV van 28 juni is het voorstel om de gefactureerde bedragen over 2020-2021 te retourneren aan de verenigingen en adverteerders met algemene stemmen aangenomen. Deze bedragen worden verrekend met de jaarnota’s die begin september verzonden worden.
Ook het voorstel om de contributie te verlagen naar €17,50 werd met algemene stemmen aangenomen. De details staan in de vergaderstukken (agenda en financieel verslag 2020-2021) die bij de verenigingssecretarissen zijn op te vragen.

8-9-2021 INSCHRIJVINGEN COMPETITIE 2021-2022
Er hebben zich 83 teams ingeschreven, 6 minder dan vorig seizoen. De verdeling is als volgt:

klasseseizoen
2021-2022
seizoen
2020-2021
verdeling
poules
Beker
hoofdklasse1010nvt10
libre viertallen25319-8-821
libre drietallen262610-8-822
driebanden222211-1121

8-9-2021 MUTATIES VERENIGINGEN
Het Pikeetje ziet geen kans om komend seizoen een volwaardig team te vormen. Het Pikeetje blijft in de WBB en heeft voorlopig de status “slapende vereniging”. We hopen dat ze volgend seizoen weer van de partij kunnen zijn.
Ook bij Het Heicop lukt het niet om komend seizoen een viertal met voldoende reserves te vormen. Het team dat was opgegeven wil geen risico nemen en trekt zich terug. Daarmee krijgt ook Het Heicop voorlopig de status van “slapende vereniging”. De terugtrekking is verwerkt in het overzicht hierboven.
Café Het Fust heeft een nieuwe eigenaar en dat betekent het einde van deze biljartvereniging die sinds 1997 bij de WBB was aangesloten. De 2 overgebleven teams van Het Fust stappen over naar Biljart R’21.
Biljart R’21 uit Vianen start komend seizoen, op proef, met 3 teams in de klasse Libre drietallen en een driebanden team. Op de ALV van 2022 wordt besloten of Biljart R’21 definitief kan toetreden.
SPDC Woerden is de nieuwe naam van SPDC Walzicht.
BV Houten is de nieuwe naam van Houten/De Engel.

8-9-2021 GERT ZWESERIJN BANDSTOOTTOERNOOI AFGELAST
I.v.m. de onzekerheden rondom corona gaat de 9e editie van dit toernooi komende september niet door. Gert Zweserijn en Hans van der Weiden hopen dat dit toernooi in 2022 weer op de kalender te kunnen zetten.