Nieuwsbrief 10 – 17 april 2021

NIEUWE COMPETITIE
Op het voornemen van het bestuur om, als de corona situatie het toelaat, in september met de competitie te starten zijn verschillende reacties en vragen binnengekomen. De reacties variëren van kritisch tot enthousiast. De vragen gaan over het inleveren van de formulieren en de financiële kant. Hieronder geven we daarom de belangrijke punten van ons plan van aanpak weer en hopen daarmee ook andere vragen te beantwoorden.

  • Ons streven is om een normale competitie voor te bereiden. Als de situatie het toelaat is dat het beste plan voor een goed gevuld seizoen. Als er ruimte is willen we die zo goed mogelijk benutten. Afschalen kan altijd, uitbreiden niet.
  • De sluitdatum voor het inleveren van de teamformulieren is verschoven naar 16 mei. Waar mogelijk schuiven we ook andere onderdelen van de voorbereiding op in de tijd.
    Op die manier kunnen we de beslissing over het al dan niet doorgaan van de competitie uitstellen tot het moment waarop zoveel mogelijk informatie over de situatie in september bekend is. Tot dat moment beschouwen we alle inschrijvingen als ‘onder voorbehoud’.
  • Vorig seizoen hebben we geld uitgegeven aan het voorbereiden van een competitie die uiteindelijk niet gespeeld kon worden. Voor de komende competitie proberen we het geld pas uit te geven als er voldoende zekerheid is dat het ook goed besteed is.
  • Voor het komende seizoen willen we geen traditioneel boekje laten drukken. Dat zorgt er voor dat we de competitie tot een paar weken voor de start nog kunnen aanpassen als dat nodig is. In BiljartPoint kunnen we aanpassingen doen, in een gedrukt boekje ligt alles vast.
    Aan de spelers die niet overweg kunnen met BiljartPoint bieden we een alternatief. We zetten de informatie voor elke poule in PDF bestanden op onze website. Wie daar behoefte aan heeft kan zo’n bestand (laten) downloaden en (laten) printen. Daarmee worden niet alleen kosten bespaard, maar vermijden we ook het risico van een onbruikbaar boekje.

We willen de verenigingen oproepen om hun inschrijfformulieren voor 16 mei in te sturen. Dan hebben we voldoende informatie om op de ALV de mogelijkheden met de verenigingen bespreken. Geeft die datum problemen, neem dan contact met ons op. Dan kunnen we bespreken wat we kunnen verwachten en wat niet. De formulieren kunnen dan in overleg op een later tijdstip ingeleverd worden.

CONTRIBUTIEVOORSTEL VAN HET BESTUUR
Er is door het bestuur ook gekeken naar de mogelijkheden voor aanpassing van de contributie. Vooruitlopend op de verzending van de vergaderstukken kunt u van het bestuur de volgende twee voorstellen verwachten:

  • Een structurele contributie verlaging van €22,50 naar €17,50 per lid
  • Voor elk opgegeven regulier lid wordt €5,00 korting gegeven, mits dat lid ook in seizoen 2020-2021 regulier lid was van een aangesloten vereniging. De korting wordt verrekend met de contributienota van komend seizoen.

Deze voorstellen zullen worden verwerkt in de begroting 2021-2022 .

FOTO’S JUBILARISSEN 2021 EN KAMPIOENEN 2019-2020
De eerder aangekondigde foto’s van de huldigingen-aan-huis staan inmiddels op de nieuwe website.

Geplaatst in Archief.